Home » Nu Lunta Peuting by Juniarso Ridwan
Nu Lunta Peuting Juniarso Ridwan

Nu Lunta Peuting

Juniarso Ridwan

Published 2005
ISBN :
Paperback
92 pages
Enter the sum

 About the Book 

Sajak-sajak Juniarso téh umumna ngedalkeun suasana nu prihatin, malah tampolana sedih. Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngancik di sumur batin, gambaran ngeunaan kaayaan di luareun diri pohara dipentingkeunana. Ungkara-ungkara nuMoreSajak-sajak Juniarso téh umumna ngedalkeun suasana nu prihatin, malah tampolana sedih. Demi pikeun ngedalkeun kasedih jeung kaprihatin nu ngan­cik di sumur batin, gambaran ngeunaan kaa­yaan di luareun diri pohara dipentingkeunana. Ung­kara-ungkara nu sipatna deskriptif tur metaforis kaya-ning “girimis nu nyuruwuk” atawa “walungan nu guli­gah” upamana, ditekenkeun sangkan luyu jeung gerentes haté nu deuk dikedalkeun. Nu diteken­keuna­na, babakuna lain naon nu katém­bong di lu­ar­eun diri, tapi naon nu karasa di jero diri. — Hawé Setiawan